Публикации

Всички теории за строежа на пирамидите в Гиза

Слънчева активност, минали драматични събития и бъдещи прогнози

Шамирът на цар Соломон. Есе на Имануил Великовски

Непознатите мегалитни градежи на Великденския остров

Пещера на оракул или загадъчно съоръжение от древността

Загадъчните скални рисунки на древните Камуни

Панс, празните саркофази в Египет и защо Христос?

Събитието